Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Agilityforeningen Hillerød Hundevenner

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018
der afholdes tirsdag d. 26. juni 2018 ca. kl. 19:30 (efter lidt hygge agility)
på Hillerød Handelsskole, Trollesminde Alle 24, 3400 Hillerød

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 10:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand / Bestyrelsesmedlem
 8. Valg af Næstformand / kasserer / Bestyrelsesmedlem
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af revisor / revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Ad pkt. 6: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

Ad pkt. 7: ikke relevant i 2018

 

Ad pkt. 8: Næstformand Maj-Brit Crone Høg, bestyrelsesmedlem Mette Winther og kasserer Sofie Stoubæk er på valg. Næstformanden og Bestyrelsesmedlemmet har accepteret genvalg. Kassereren ønsker ikke genvalg – bestyrelsen indstiller Ulrike Hansen som ny kasserer.

Ad pkt. 9: Suppleant Ulla Høm er på valg og ønsker ikke genvalg.  Bestyrelsen foreslår Maria Nielsen Petersen som suppleant.

 

Ad pkt. 10. Idet Ulrike Hansen stiller op til kasserer, skal der findes en ny revisor. Bestyrelsen foreslår Emmelie Svane som ny revisor.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN